Lukasz Zelezny

Lukasz Zelezny Head of Organic Acquisition

Skutečný borec přes technické SEO aspekty. Vede v Londýne SEO oddělení společnosti uSwitch.com. Ale hlavně? Jeho přednášky jsou čistě vždy o předávání knowhow. Self-promo nečekejte.

Linkedin Twitter Facebook

Effective traffic & Pearson's Correlation in organic acquisition

Délka: +/- 25 minut
16:30 - 16:55 sobota

Praktická, ve které vás Lukáš naučí, jak správně segmentovat zákazníky dle jejich chování. Lukáš ukáže, jak posléze správně pracovat s každým z těchto segmentů a jak pomocí této techniky zvýšit průměrnou hodnotu objednávky, „customer lifetime value“, tržby či loajalitu zákazníků.

Přednáška v bodech

  • Efektivní metriky? Co je to?
  • Proč a jak porovnávat meziroční výsledky
  • Jak se vyhnout problémům se samplováním dat v Google Analytics
  • Manuální porovnování dat namísto využívání automatických nástrojů
  • Proč používat Pearsonův korelační koeficient
  • Éra Not Provided